Kullanım ve İade Koşulları

8 Haftalık Online Mindfulness Programı Hizmet Koşulları ve Açık Onay Formu

Eğitmen: Esra Sert

Yukarıda belirtilen eğitmen tarafından sunulacak olan Online Mindfulness 8 Haftalık programının, tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini anlıyorum. Eğitmen, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymamaktadır. Bu programda verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığının, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığının bilincindeyim. Programdaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini biliyor ve kendi özgür iradem doğrultusunda hareket ettiğimi beyan ediyorum. Program süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu kabul ve beyan ediyorum.

Ayrıca program içeriği, notları, görsel, işitsel ve diğer her türlü materyal ve belgenin eğitmenin fikri ürün ve eseri olduğunun, bunlar üzerindeki, eser, marka, unvan ve her türlü görsel, işitsel, duyusal ve sair tasarımlar da dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın gerek maddi gerek manevi her türlü fikri ve sınai haklarının tamamen eğitmene ait olduğunu, bunlara dair hiçbir maddi ve manevi hakkı eğitmenin yazılı onayı olmaksızın kullanamayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

İptal ve İade Koşulları ve İşlemleri

Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programını satın almış olan tüm kullanıcılar; sunulan hizmeti, içeriğini ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin neler olduğunu anlamış, değerlendirmiş ve bu hizmeti (sistemi) ve işbu form, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Koşullarını ve iş burada yer alan tüm hak ve yükümlülüklerini başkaca bir yazışma, ihbar ve onaya gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üzerinden yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dâhilinde gerçekleşen bir eylemdir. Kullanıcı, Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programını kendisine sunulması sırasında teknik, teknolojik, sistemsel, fiziki veya sair sorunlar sebebiyle kesilme, durma, ara verme, erteleme gibi hallerin gerçekleşebileceğini ve firmamızın kasıt veya ağır kusurundan kaynaklanmayan durumlardan dolayı Firmamızın sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan etmiş sayılır.

Firmamız, Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programı Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdurabilir.

Firmamız durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programının kullanıcısı olmaktan doğabilecek veya herhangi bir şekilde bununla ilgili, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programını olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

Online Mindfulness 8 Hafta Mindfulness Programının içeriği ve tüm fikri hakları tamamen firmamıza ait olup, firmamız hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

Ücretsiz Mindfulness

Ücretsiz Mindfulness WhatsApp grubuna katıl, mindfulness pratikleri cebine gelsin.

Hemen Kayıt Ol Hemen Kayıt Ol